Metsanduspraktikad

Metsandusvaldkonna praktikad

Mõõtmispraktika 

Praktikaperiood: 8 nädalat, veebruari algusest märtsi lõpuni. 

Praktika sisu ehk mida praktikant peaks praktika lõpus oskama: 

  • tutvuda elektrooniliste kanalite abil vajalike kinnistute ja eraldistega ning planeerida optimaalseimat ligipääsu 

  • arvutada ja määrata takseertunnuseid, prognoosida raiutavat sortimenti ja määrata raiemahtu konkreetsel kinnistul. 

Praktikandi varustus: Praktikandil on kasutada ketiga lihtrelaskoop ning kõrgnähtavusega riided.  

 

Kontaktisik: Lauri Toim, lauri.toim@luua.ee 

Inventeerimispraktika

Praktikaperiood: 8 nädalat, aprillist maini. 

Praktika sisu ehk mida praktikant peaks praktika lõpus oskama: 

  • Inventeerida silmamõõduliselt ja instrumentaalselt metsaeraldisi 

  • koostada metsaeraldiste takseerkirjeldusi  

  • planeerida metsamajanduslikke töid 

Praktikandi varustus: Praktikandil on kasutada ketiga lihtrelaskoop ning kõrgnähtavusega riided. 

 

Kontaktisik: Lauri Toim, lauri.toim@luua.ee 

Metsamasinapraktka

Praktikaperiood: 5-6 kuud oktoobrist märtsi lõpuni/ novembrist märtsi lõpuni 

Praktika sisu ehk mida praktikant peaks praktika lõpus oskama: 

  • Harvesterioperaator: planeerida ja korraldada oma tööprotsessi, teha harvesteriga erinevaid liiki raieid ning hooldus ja- remonttöid.   

  • Forvarderioperaator: planeerida ja korraldada oma tööprotsessi, koondada erinevatelt raietelt laoplatsile metsamaterjali ning teha hooldus ja- remonttöid.   

Praktikandi varustus: tagame praktikandile turvajalanõud, kiivri ja kõrgnähtava talvejope. Lisaks on tal kasutamiseks taskus lihtrelaskoop. Kõikidel metsamasinaõpilastel on praktika ajaks elukindlustus. 
 

Kontaktisik: Meelis Kall, meelis.kall@luua.ee 

Vaata siit, mida praktikakohalt ootame ning millega panustame