Forvarderioperaator

Forvarderioperaator, tase 4 kutse taotlemine

 

Kutsestandard: Forvarderioperaator, tase 4

Hindamisstandard: Forvarderioperaator tase 4 
 

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga. Eksamile registreerimiseks kirjutada eksam@luua.ee. Taotluses kirjutada ettevõtte nimi, osalejate arv, tööpiirkond ja  masinad, millega soovitakse eksamit sooritada.

 

Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, miinimum 4 inimest.

 

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

 

Kutseeksamite ajad

11.10.2019

12.10.2019

18.10.2019

19.10.2019

8.11.2019

9.11.2019

15.11.2019

16.11.2019

6.12.2019

7.12.2019

13.12.2019

14.12.2019

 

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 392.40 € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 168.00 € (sisaldab käibemaksu)

Korduseksami hinnad on leitavad SIIN.

 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: FOP 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

 

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles, peab eksamitasu uuesti tasuma.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

 

Dokumendid saadetakse aadressil eksam@luua.ee  

 

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

 

Dokumendid:

  1. Üks kahest a) vähemalt üheaastase töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või b) taotlejale varasemalt antud forvarderioperaatori kutsetunnistus(t)e koopia(d).
  2. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  4. Maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
  5. Esmaabitunnistus või kehtiva juhiloa koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist

 

Mida peab eksamil oskama?

Forvarderioperaator, tase 4 hindamisstandardis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam.

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Kutsetunnistuse saadab EMPL kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.

 

Kas välismaal ka kehtib?

Selle peate järele uurima välismaa tööandja käest. Meie antav kutsetunnistus on inglise keeles lahti kirjeldatud siin.

Lisainfo välismaal kehtivuse, kutsestandardite ja hindamisstandardite kohta Kutseandjalt, Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidult:  Tel: 656 7643  E-post: info@empl.ee