Forvarderioperaator

Forvarderioperaator, tase 4 kutse taotlemine

 

Kutse andja on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL). Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamid toimuvad gruppide täitumisel.

Kontaktisik: Kerli Hansing, +372 522 8979, eksam@luua.ee.

 

KUTSE ESMATAOTLEMINE

Kutseeksamite ajad

Kutseeksamite ajad lepitakse iga ettevõttega individuaalselt kokku. Eksamile registreerumiseks palun täida sooviavaldus eksami sooritamiseks. Eksamid toimuvad asukohapõhiselt ja viiakse läbi gruppide täitumisel, min 4 osalejat.

Raierahu ajal (14.04-30.06) eksameid ei toimu. Järgmised eksamid juba sügisel.

 

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 398.40 € (sisaldab käibemaksu), 

Korduseksami hinnad on leitavad allpool tabelis.

 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: FOP 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu. Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee


Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 398.40 € (sisaldab käibemaksu), 
Taastõendamise tasu 129.32 € (sisaldab käibemaksu)

Korduseksami hinnad on leitavad allpool tabelis.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: FOP 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

 

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles, peab eksamitasu uuesti tasuma.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Eeltingimused:

a) vähemalt ühe aasta pikkune töökogemus forvarderil ja

b) tõendatud esmaabikompetentsid.

 

Dokumendid:

a) avaldus;

b) haridust/koolitust tõendava tunnistuse koopia või töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud kinnituskiri või muu töökogemust tõendava dokumendi koopia;

c) taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;

d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

e) kehtiv dokument, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist Eestis.

 

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

 

KUTSE TAASTÕENDAMINE

Kutseeksamite ajad

Kutse taastõendamine toimub 14.mail algusega kell 9.00 Luua Metsanduskooli praktikahoone II korruse klassis 241. Dokumentide esitamise tähtaeg 7.05.

Eksamile registreeri ennast SIIN.


Kutseeksami tasu
Taastõendamise tasu 129.32 € (sisaldab käibemaksu)

 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: FOP 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

 

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu. Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

 

Eeltingimused:

a) taotlejale on varasemalt antud sama kutse, mille kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle ühe aasta,

b) taotleja on teinud taastõendamisele eelneva viie aasta jooksul vähemalt ühe aasta jooksul kutsealast tööd.

 

Dokumendid:

a) avaldus;

b) taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;

c) taotlejale varasemalt antud kutsetunnistuse koopia;

d) tööandja poolt allkirjastatud kinnituskiri või muu töökogemust tõendava dokumendi koopia;

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

 

Korduseksam

Eksami tulemused kehtivad üks aasta, seega korduseksamit on võimalik sooritada ühe aasta jooksul, kuid mitte varem kui 14 päeva pärast põhieksamit.

Ühe eksamiosa ebaõnnestumise korral on võimalik sooritada järeleksam osaliselt. Järeleksam sooritatakse vastavalt sellele, milline osa ebaõnnestus (metsanduslik test, masinaehituse ja –hoolduse ülesanded, koorma koguse ja puidu kvaliteedi hindamine, sortimendi kokkuvedu forvarderiga). Kahe või enama eksamiosa ebaõnnestumise korral tuleb sooritada uuesti terve eksam. Eksami tulemused kehtivad üks aasta.


 


Kutseeksami osad ja hinnad

Eksami osa

Hind

Metsanduslik test

53,68 EUR

Masinaehituse ja –hoolduse ülesanded

101,26 EUR

Koorma koguse ja puidu kvaliteedi hindamine

172,02 EUR

Sortimendi kokkuvedu forvarderiga

230,58 EUR

Korduseksamile tulles tuleb ennast uuesti eksamile registreerida ning saata maksekorraldus. Teisi dokumente (juhul, kui neid pole vahepeal uuendatud) esitada ei ole vaja.

 

 

Mida peab eksamil oskama?

Forvarderioperaator, tase 4 hindamisstandardis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam.

 

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Kutsetunnistuse saadab EMPL kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.

 

Kas välismaal ka kehtib?

Selle peate järele uurima välismaa tööandja käest. Meie antav kutsetunnistus on inglise keeles lahti kirjeldatud siin.

Lisainfo välismaal kehtivuse, kutsestandardite ja hindamisstandardite kohta Kutseandjalt, Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidult:  Tel: 656 7643  E-post: info@empl.ee