Õpilaste koostöövõrgustik


Eesti Noorteühenduste Liidu projekti eesmärgiks on luua koostöövõrgustik nii Luua Metsanduskooli õpilaste kui ka erinevate Jõgevamaa õpilasesindustega.


Koostöövõrgustiku loomiseks tuleb noortel regulaarselt kohtuda ning luua suhtlusplatvorm. Projekti käigus toimus kaks kohtumist - meeskonnaüritus ja valgusmatk. 

Projekti tegevused toimusid ajavahemikus september 2020 kuni november 2021.


Projekti maksumus oli 1280 eurot.