Tule tööle!

 

Ole meie uus särasilmne kolleeg!

Konkreetse pakkumise lähemalt uurimiseks klõpsa huvipakkuval ametikohal või keri allapoole. 

 

 

Ootame sooviavaldusi 1. augustini!

 

_______________

 

 Särasilmsete Eesti metsanduse- ja looduse tulevikutegijate õpetamisele pühendunud kutseõppeasutus ootab sügisest kooliperega liituma kvaliteedist hoolivat ja uuendustest innustuvat
 

METSAMEISTRIT,


kelle silmad paneb särama erinevate metsamajanduslike tööde korraldamine ja kel on soov saadud teadmisi ka tulevaste särasilmadele ehk meie õpilastele edasi anda.  

 

Peamised tööülesanded:

 • Raielankide planeerimine, eraldamine ja hindamine;
 • Raiete planeerimine ja korraldamine, tehtud raiete kvaliteedi hindamine;
 • Takseerandmetest lähtudes ja/või paikvaatluse alusel raiest tuleva puidu sortimendi ja eeldatava mahu prognoosimine;
 • Puidu sortimendi kvaliteedi ja mahu hindamine ning laoarvestuse pidamine;
 • Puiduveo (sh hakkepuidu) planeerimine ja korraldamine;
 • Metsateede- ja kuivenduskraavide jooksva remondi planeerimine ja korraldamine;
 • Infosüsteemide (Deskis, e-veoseleht jt) kasutamine ja nende administreerimine;
 • Õpilaste ja praktikantide juhendamine oma töövaldkonnas.
   

Ootame, et Sul oleks:

 • Metsandusalane kutse- või kõrgharidus
 • Vähemalt 2 aastat varasemat erialast töökogemust 
 • Väga hea eesti keele oskus
 • B-kategooria juhiluba
 • Väga hea organiseerimisvõime ning eneseväljendusoskus
 • Iseseisvus ja initsiatiivikus
 • kasuks tuleb ka suhtlustasemel vene või inglise keele oskus
   

Sind ootavad meie juures:

 • Huvitav, vastutusrikas, vaheldust ja väljakutseid pakkuv stabiilne töö;
 • Erialast arengut toetavad täiendkoolitused;
 • Toetav, kvaliteeti väärtustav meeskond;
 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • Nüüdisaegne töökeskkond ;
 • Uuendusmeelne töökultuur;
 • Tööle- ja kojusõidukompensatsioon, terviseedendustoetus, ühised sündmused.

 

Metsameister kuulub kooli õppemetskonna koosseisu. Tööle asumise aeg alates augusti teisest poolest.
Täiskoormusega töö, tööasu kokkuleppel.

 

Sooviavalduse koos elulookirjelduse ja motivatsioonikirjaga palume saata 1. augustiks e-posti aadressile info@luua.ee.
 

Lisainfo: Peep Arold, praktikaosakonna juhataja-metsaülem, telefon: 515 8372.

_______________

 

Särasilmsete Eesti metsanduse- ja looduse tulevikutegijate õpetamisele pühendunud kutseõppeasutus ootab sügisest kooliperega liituma kvaliteedist hoolivat ja uuendustest innustuvat

HANKE- ja HALDUSSPETSIALISTI,


kelle silm särab kõiksugu ehitus- ja remonditegevusi korraldades ning selleks vajaminevate hangete läbiviimisel.

 

Peamised tööülesanded:

 • Ehitus- ja remonttööde süsteemne koordineerimine, sh investeeringute planeerimine ja elluviimine.
 • Kooli toimimisega seotud väike- ja riigihangete nõuetekohane korraldamine.
 • Kinnis- ja vallasvara haldamisega seotud ülesannete täitmine, dokumentatsiooni haldamine, kinnistute hooldamise korraldamine koostöös RKASi jmt.
   

Ootame, et Sul oleks:

 • Kõrgharidus ehituses või juuras
 • Vähemalt 2 aastat varasemat töökogemust
 • Väga hea eesti keele oskus
 • Hea organiseerimisvõime ning eneseväljendusoskus
 • Iseseisvus ja initsiatiivikus
 • kasuks tuleb ka suhtlustasemel vene või inglise keele oskus ning varasem kokkupuude AutoCAD programmiga

 

Sind ootavad meie juures:

 • Huvitav, vastutusrikas, vaheldust ja väljakutseid pakkuv stabiilne töö;
 • Erialast arengut toetavad täiendkoolitused;
 • Toetav, kvaliteeti väärtustav meeskond;
 • Nüüdisaegne töökeskkond ;
 • Uuendusmeelne töökultuur;
 • Tööle- ja kojusõidukompensatsioon, terviseedendustoetus, ühised sündmused.

 

Tööle asumise aeg alates augusti teisest poolest.
Täiskoormusega töö, tööasu kokkuleppel.

 

Sooviavalduse koos elulookirjelduse ja motivatsioonikirjaga palume saata 1. augustiks e-posti aadressile info@luua.ee.

Lisainfo: Ilona Susi, finantsjuht, telefon 524 0934.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Särasilmsete Eesti metsanduse- ja looduse tulevikutegijate õpetamisele pühendunud kutseõppeasutus ootab sügisest kooliperega liituma kvaliteedist hoolivat ja uuendustest innustuvat
 

TEABEHALDUSE SPETSIALISTI - JUHIABI


kelle silmad lähevad särama nii dokumente hallates ja andmeid süstematiseerides kui ka inimestega suheldes ja külalisi võõrustades.  

 

Peamised tööülesanded:

 • Kaasaegse teabehaldussüsteemi ülesehitamine koolis ja selle rakendamine organisatsiooni protsesside arendamisel ning ülesannete täitmisel, sh kooli info- ja dokumendihaldussüsteemide administreerimisel.  
 • Töösuhete haldamine, sh kooli personaliinfosüsteemi administreerimisel.  
 • Koolijuhi ja juhtkonnaliikmete igapäevane assisteerimine (koosolekute organiseerimine ja protokollimine, külaliste vastuvõtmine jms)
   

Ootame, et Sul oleks:

 • erialane kutse- või kõrgharidus (teabehaldus, personalitöö või muu sarnane);
 • eelnev töökogemus sarnasel tegevusalal;
 • väga hea eesti keele oskus, inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel;
 • kasuks tuleb vene keele oskus suhtluskeele tasandil;
 • teabehalduse, personalitöö ja andmekaitse valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning elektrooniliselt peetavate andmekogude kasutamise oskus;
 • väga hea organiseerimisvõime ning eneseväljendus- ning suhtlemisoskus;
 • iseseisvus ja initsiatiivikus.
   

Sind ootavad meie juures:

 • Huvitav, vastutusrikas, vaheldust ja väljakutseid pakkuv stabiilne töö;
 • Erialast arengut toetavad täiendkoolitused;
 • Toetav, kvaliteeti väärtustav meeskond;
 • Nüüdisaegne töökeskkond ;
 • Uuendusmeelne töökultuur;
 • Tööle- ja kojusõidukompensatsioon, terviseedendustoetus, ühised sündmused.

 

Tööle asumise aeg alates augusti teisest poolest.
Täiskoormusega töö, tööasu kokkuleppel.

 

Sooviavalduse koos elulookirjelduse ja motivatsioonikirjaga palume saata 1. augustiks e-posti aadressile info@luua.ee.

Lisainfo: Haana Zuba-Reinsalu, koolijuht, telefon 511 5399.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Luua Metsanduskool on Eesti ainus metsamasinajuhte koolitav õppeasutus. Ootame enda perega liituma
 

METSAMASINAÕPPE INSTRUKTORIT,


kelle peamiseks ülesandeks saab tulevaste metsamasinajuhtide õpetamine ning nende teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste lihvimine.


Peamised tööülesanded:

 • juhendada metsamasina erialade õpilasi praktilistel töödel;
 • hoolitseda metsamasinate korrasoleku eest.


Nõudmised kandidaadile:

 • Kehtiv harvesteri- või forvarderioperaatori kutsetunnistus;
 • Metsanduslik või tehniline kutsekeskharidus või kõrgharidus;
 • Vähemalt 3-aastane töökogemus metsamasinal;
 • Inglise ja/ või vene keele oskus suhtlustasandil;
 • Hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • Analüüsi- ja õppimisvõime;
 • Kasuks tuleb eelnev juhendamise kogemus.

 

Pakume Sulle Luua Metsanduskoolis

 • Huvitavat, vastutus- ja vaheldusrikast tööd;
 • Stabiilset ja kindla tööajaga töökohta;
 • Eneseteostuse ja  -täiendamise võimalusi;
 • Rahvusvahelisi koolitusi;
 • Puhkust 42 kalendripäeva;
 • Toetavaid kolleege ja tänapäevast töökeskkonda (värskelt valminud metsamasinaõppekeskus koos vajaliku sisustusega);
 • Võimalust töötada uusimate metsamasinatega;
 • Tööle- ja kojusõidutoetust, terviseedenduse toetust.
   

Eeldatav tööle asumise aeg on august 2022. Sooviavaldus koos elulookirjelduse (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata hiljemalt 31.  juulil 2022 aadressil: Luua küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa 49203 või e-postile info@luua.ee.
 

Lisainfo: Meelis Kall, metsamasinaõppe üksuse juht, telefon 506 0823.