Dokumendid

Metskonna dokumendid

Metsade majandamise kava seletuskiri /Tihemetsa/

Metsade majandamise kava seletuskiri /Luua/

Puistuplaan 1

Puistuplaan 2

Luua MK puiduturustusstrateegia 2024-2028

Keskkonnanõuded metsatöödel

 

Veohinnad metsamaterjali müügihinna arvutamisel
Luua Metsanduskoolis on direktori käskkirjaga (1-2/24/11 16.01.2024) kehtestatud metsamaterjali müügihinna arvutamiseks müüja laos (EXW) veoteenuse keskmisele turuhinnale vastavad veohinnad läbisõidu kasutuse koefitsendi ≤ 0,5 korral ilma käibemaksuta vastavalt lisatud tabelile.