Visioon, missioon, väärtused

MISSIOON 

Õppijakeskse lähenemise ja loodust väärtustava suhtumisega kindlustame Eestile parimate oskuste ja teadmistega särasilmsed tulevikutegijad.

 

VISIOON 

Oleme loodust väärtustavate õppijate esimene valik ning metsanduse kutsevaldkonna tippkeskusena pühendunud uuenduste eestvedamisele.

 

VÄÄRTUSED

USALDUS on veendumus, et saan toetuda teistele ja toetada ise teisi.

EMPAATIA on võime mõista ja hoolida.

VASTUTUS on võime otsustada ning elada tulemuste ja tagajärgedega.