Visioon, missioon, väärtused

MISSIOON - pakkuda elukestvat õpet looduskeskkonda väärtustavateks asjatundjateks kujunemisel, olles usaldusväärne partner õppijale ja tööturule.

VISIOON - Luua Metsanduskool on jätkusuutlik, kaasaegne ja rahvusvaheliselt tuntud kutseõppeasutus, kus õpe toimub metsanduse, maastikuehituse ja loodusturismi valdkonnas.
 

PÕHIVÄÄRTUSED
 

USALDUS on otsus valitule kindlaks jääda.

   * Ma julgen eksida ja vigadest õppida.

   * Ma järgin kokkuleppeid.
 

VABADUS on tunnetuslik seisund, mis võimaldab väljendada oma arvamust ja tegutseda loovalt.

   * Ma avaldan arvamust ja arvestan teistega.

   * Ma kasutan loovust eesmärgini jõudmiseks.

   * Ma valin kooli arengusse panustamise.
 

VASTUTUS on võime otsustada ning elada tulemuste ja tagajärgedega.

   * Ma julgen otsustada.

   * Ma mõistan oma rolli.

   * Ma kasutan oma tugevusi ja arvestan oma nõrkustega.
 

EMPAATIA on võime mõista kõike elavat.

   * Ma märkan ja hoolin.

   * Ma olen positiivne.

   * Ma mõistan teiste vajadusi.