2020

Luua Metsanduskooli praktiline ettevõtlusõpe

Luua Metsanduskooli praktiline ettevõtlusõpe 2014-2020.1.05.18-0406

 

Perioodiks 03.12.2018 - 27.11.2020.

 

Projekti eesmärgiks on õpilaste ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmine läbi projekti tegevuste.

 

Projekti partneriks on Viiratsi Saeveski AS.

 

Projekti eelarve: ESF rahastus summas 3615,81 eurot, omafinantseering on 401,76 eurot.

 

Projekti tegevusteks on partneri Viiratsi Saeveski AS külastamine kahel korral, välislektorite kutsumine tundidesse, õpilaste saatmine töövarjudeks, 12-tunnise ettevõtluspäeva korraldamine Luual, kuhu on kaasatud ka Palamuse gümnaasiumi, Voore Põhikooli ja Torma Põhikooli õpilased ning õpilasfirma moodustamine.

 

Projekti lõppedes peavad olema tegevused kajastatud "Karjääriplaaneerimise ja ettevõtluse" mooduli rakenduskavas.