Raietööline, tase 3

Raietööline, tase 3 kutse taotlemine

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

 

Eksamile tuleb ennast registreerida vähemalt 7 päeva enne eksami toimumist. Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 12 inimest.

Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi. Ettevõtte soovil võib 12 osaleja olemasolu korral teha eksam ka venekeelsena.

 

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

 

Kutseeksamite ajad ja registreerimine

9.10.2020

Registreerumiseks klõpsa soovitud kuupäeval. Kõik eksamid toimuvad Luua Metsanduskoolis algusega kell 9.00.

 

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 141.60  € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 56.40 € (sisaldab käibemaksu)

Korduseksami hinnad on leitavad SIIN.
 

RTI kutsetunnistuse omanikud sooritavad osaeksami (teoreetiline test ja praktiline ülesanne), mille hind on 115.20 € (sisaldab käibemaksu)

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: RT 3, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

 

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

 

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel aadressile:

Luua Metsanduskool

Luua küla

Jõgeva vald

Jõgeva maakond

49203

 

Eeltingimused:

a) vähemalt ühe aasta pikkune kett- ja võsasaega töötamise kogemus või läbitud erialane koolitus mahuga vähemalt 40 tundi või läbitud vähemalt raietöölise 3. taseme õppekava,

b) tõendatud esmaabikompetentsid või

c) raietööline I kutsetunnistuse omanikud, kes saavad taotleda Raietööline tase 3 kutsetunnistust (sooritades selleks testi ja praktilised ülesanded v.a. praktilise langetuse).

 

Dokumendid:

  1. Üks kolmest: a) koolituse läbimist tõendav dokument b) vähemalt üheaastase kett-või võsasaega töötamise töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või c) taotlejale varasemalt antud raietöölise kutsetunnistus(t)e koopia(d).
  2. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  4. Maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
  5. Esmaabitunnistus või kehtiva juhiloa koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist.

Korduseksamile tulles tuleb uuesti esitada avaldus ja maksekorraldus. Teisi dokumente (juhul, kui neid pole vahepeal uuendatud) esitada ei ole vaja.

 

Mida peab eksamil oskama?

Raietööline, tase 3 hindamisstandardis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam.

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Kutsetunnistuse saadab EMPL kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.

 

Kas välismaal ka kehtib?

Selle peate järele uurima välismaa tööandja käest. Meie antav kutsetunnistus on inglise keeles lahti kirjeldatud siin.