Harvesterioperaator

COVID reeglid kutseeksamitel

Kutseeksamile pääsemiseks tuleb enne eksamit esitada üks järgnevatest dokumentidest:

  1. vaktsineerimistõend (vähemalt 14 päeva möödunud viimasest vaktsiinidoosist) – esitatakse koos teiste kutseeksamile registreerimise dokumentidega; 
  2. COVID-19 läbipõdemist tõendav dokument (läbipõdemine viimase kuue kuu jooksul) – esitatakse koos teiste kutseeksamile registreerimise dokumentidega; 
  3. negatiivse tulemusega COVID testi tõend (test tehtud meditsiiniasutuses kuni 72h enne eksamit) – esitatakse vahetult enne eksami algust.

Harvesterioperaator, tase 4 kutse taotlemine


Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile registreerumiseks tuleb täita sooviavaldus eksami sooritamiseks.

 

Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, miinimum 4 inimest.

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

 

Kutseeksamite ajad

17.09.2021,
24.09.2021,
25.09.2021,
8.10.2021,
9.10.2021,
5.11.2021,
6.11.2021,
10.12.2021,
11.12.2021

 

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 392.40 € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 168.00 € (sisaldab käibemaksu)

Korduseksami hinnad on leitavad SIIN.

 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: HOP 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

 

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles, peab eksamitasu uuesti tasuma.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

a) vähemalt ühe aasta pikkune töökogemus harvesteril või läbitud harvesterioperaatori 4. taseme õppekava,

b) tõendatud esmaabikompetentsid.

 

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

 

Dokumendid:

  1. Üks kahest a) vähemalt üheaastase töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või b) taotlejale varasemalt antud harvesterioperaatori kutsetunnistus(t)e koopia(d).
  2. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  4. Maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
  5. Esmaabitunnistus või kehtiva juhiloa koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist.

 

Korduseksam

Eksami tulemused kehtivad üks aasta, seega korduseksamit on võimalik sooritada ühe aasta jooksul, kuid mitte varem kui 14 päeva pärast põhieksamit.

Ühe eksamiosa ebaõnnestumise korral on võimalik sooritada järeleksam osaliselt. Järeleksam sooritatakse vastavalt sellele, milline osa ebaõnnestus (eneseanalüüs/praktikaaruanne, teoreetiline test, praktiline langetus, praktiline ülesanne). Kahe või enama eksamiosa ebaõnnestumise korral tuleb sooritada uuesti terve eksam.

Korduseksamile tulles tuleb ennast uuesti eksamile registreerida ning saata maksekorraldus (korduseksami hinnad). Teisi dokumente (juhul, kui neid pole vahepeal uuendatud) esitada ei ole vaja.

 

Mida peab eksamil oskama?

Harvesterioperaator, tase 4 hindamisstandardis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam. 

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Kutsetunnistuse saadab EMPL kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.

Kas välismaal ka kehtib?

Selle peate järele uurima välismaa tööandja käest. EMPLi poolt antav kutsetunnistus on inglise keeles lahti kirjeldatud siin.