Sessiooniõpe

Sessiooniõpe ehk mittestatsionaarne õpe toimub kord kuus 3-5 päeval. Vaata 2018/19. õppeaasta sessioonide ajakava

 

Võimalikud erialavalikud:

 

Metsakasvatus (kolmanda taseme kutseõpe) õppeaeg 1 aasta

Puukooliaednik (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe) õppeaeg 1 aasta 6 kuud

Maastikuehitaja (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe) õppeaeg 2 aastat

Haljasalade hooldaja (maastikuehitaja osakutse, neljanda taseme õpe)  õppeaeg 1 aasta. Õppetöö algab oktoobris.

Matkajuht (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe) õppeaeg 2 aastat

Metsatehnik (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe) õppeaeg 2 aastat

Arborist (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe) õppeaeg 1 aasta 6 kuud. Õppetöö algab novembris.

Metsamajanduse spetsialist (viienda taseme kutseõppe jätkuõpe) õppeaeg 1 aasta. Õppetöö algab novembris. Metsanduse spetsialistiks saad õppida, kui Sul on vähemalt metsanduslik 4.kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid ja keskharidus.

Puittaimede hindaja (viienda taseme kutseõppe jätkuõpe) õppeaeg 1 aasta. Õppetöö algab novembris. Puittaimede hindajaks saad õppida, kui Sul on 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid ja keskharidus.

 

Pane tähele!

Kolmanda taseme kutseõppes alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.

Neljanda taseme esmaõppes alustamiseks on vajalik põhihariduse olemasolu.

Viienda taseme jätkuõppes õppima asumiseks peab olema keskharidus ja vähemalt 4. taseme kutse või tõendatud vastavate kompetentside olemasolu.