Harvesterioperaator

_________________________________________________________________________________________

*2019 sügisel alustanutele

Õppekava

Kutsekompetentside vastavustabel

 

 

P1_Metsanduse alused
P2_Raietöö alused
P3_Metsakasvatus
P4_Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
P5_Metsamasinate ehitus ja hooldamine
P6_Metsamasinate juhtimine ja seadistamine
P7_Ümarmetsamaterjalid
P8_Puiduvarumistehnoloogia
P9_Lõikepea ja mõõtmisautomaatika kasutamine
P10_Hooldus- ja uueldusraiete praktilised tööd
P11_Masinraiepraktika

 

ValikõpingudErialane võõrkeel
Hakke tootmise tehnoloogia
Metsahindamine
Jahindus
Ulukibioloogia
Metsauuendamise mehhaniseerimine
T-kategooria mootorsõidukijuhi õpe
Metsade kõrvalkasutus
Informaatika
Raied eritingimustes
Turunduse alused

 

 

 

Harvesterioperaator, 4. tase (kutsekeskharidus) 2019 sügis

 

Õppekava (kutsekeskharidusõpe)

Kutsekompetentside vastavustabel

 

 

Põhiõpingud


P1_metsanduse alused kutsekeskharidus
P2_raietöö alused kutsekeskharidus
P3_metsakasvatus kutsekeskharidus
P4_karjääriplaneerimine kutsekeskharidus
P5_metsamasinate ehitus ja hooldamine kutsekeskharidus
P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine kutsekeskharidus
P7_puiduvarumistehnoloogia kutsekeskharidus
P8_lõikepea ja mõõtmisautomaatika kasutamine kutsekeskharidus statsionaarne
P9_harvesteri diagnostika ja tehnohooldus kutsekeskharidus
P10_hooldus- ja uuendusraiete praktilised tööd kutsekeskharidus
P11_masinraiepraktika kutsekeskharidus

 

Üldõpingud


U1_Keel ja kirjandus
U2_Võõrkeel
U3_Matemaatika
U4_Loodusained
U5_Sotsiaalained
U6_Kunstiained

 

Valikõpingud


V1_Keskkonnahoid
V2_Riigikaitse
V3_Informaatika
V4_Erialane võõrkeel
V5_Eneseväljendus
V6_Metsade kõrvalkasutus
V7_Hakke tootmise tehnoloogia
V8_Raied eritingimustes
V9_Metsahindamine
V1_Jahindus
V11_Metsauuendamise mehhaniseerimine
V12_B-kategooria mootorsõidukijuhi õpe
V13_T-kategooria mootorsõidukijuhi õpe